Cyflwyniad i’r Llyfrgell

Croeso i'r adran llyfrgell o’ch Cyflwyniad i’r Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth.

Yma byddwch yn dysgu sut y gallwch gael gafael ar adnoddau sydd wedi'u cynllunio i gefnogi eich dysgu.

fullPage

Sgroliwch i lawr i gychwyn arni.

ChwilioMet

Gyda ChwilioMet gallwch ddod o hyd i adnoddau academaidd yn hawdd – llyfrau, cyfnodolion, delweddau, fideos, adroddiadau, popeth!

Mae ChwilioMet ar gael ar unrhyw ddyfais a thrwy Ap Met Caerdydd.

Metsearch screensoht

Gwyliwch y fideo hwn a byddwch yn arbenigwr cyn pen dim. 

Sgroliwch i lawr ar gyfer rhai Hanfodion ChwilioMet ↓↓↓

checklist

Hanfodion ChwilioMet

Cofiwch – Llofnodwch i mewn!

Metsearch sign in

Yna, teipiwch yr hyn rydych am ddod o hyd iddo yn y blwch chwilio i ddod o hyd i filoedd o ganlyniadau academaidd o ansawdd uchel – a pob un yn ffynhonnell ddibynadwy.

Gallwch hyd yn oed chwilio am lyfrau electronig ac erthyglau cyfnodolion electronig yn benodol ar ChwilioMet: dewiswch “Online Resources” yn y blwch chwilio a bydd hyn yn cyfyngu eich canlyniadau i adnoddau ar-lein yn unig.

Chwilio am lyfrau corfforol? Rhowch gynnig ar ein gwasanaeth clicio a chasglu. Fel arall, ewch i’r llyfrgell i bori drwy’r silffoedd!

libraryaccount

Eich cyfrif llyfrgell

Eisiau gwirio'r hyn sy wedi’u chadw ar eich cyfer, pa lyfrau rydych chi wedi'u benthyg a phryd maen nhw'n ddyledus yn ôl?

Gweld eich cyfrif llyfrgell drwy fewngofnodi i ChwilioMet, clicio eich enw a dewis Fy Nghyfrif Llyfrgell.

Daliwch ati i sgrolio ↓↓↓

booksandpc

Rhestrau darllen

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’ch tiwtoriaid i baratoi’r rhestrau darllen ar gyfer eich cyrsiau. Bydd hyn yn golygu y bydd popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer unrhyw fodiwl i gyd gyda'i gilydd mewn un lle i chi.

I ddod o hyd i'ch rhestrau, llofnodwch i mewn i ChwilioMet ac ewch i Rhestrau Darllen.

Metsearch reading list

Dysgwch fwy am restrau darllen..

help icon

Eich Llyfrgellydd Academaidd 

Mae gennym dîm o Lyfrgellwyr Academaidd, a all eich helpu i fireinio eich sgiliau wrth chwilio a gwerthuso eich canlyniadau er mwyn sicrhau eich bod yn defnyddio'r wybodaeth academaidd orau ar gyfer eich pwnc a'ch aseiniadau.

Cysylltwch â nhw drwy e-bost/gwe-sgwrs – a gallwch drefnu apwyntiad 1-1 rhithiol trwy Microsoft Teams.

academicskillsimage

Sgiliau Academaidd

Mae ein tîm Sgiliau Academaidd ymroddedig yma i'ch helpu i adeiladu a gwella eich sgiliau er mwyn sicrhau llwyddiant academaidd. 

Maent wedi llunio canllawiau un dudalen ar bynciau fel ysgrifennu academaidd, ysgrifennu myfyriol a chyfeirnodi. Mae’r rhain i gyd ar gael yma..

Gallwch hefyd cwblhau’r Modiwl Sgiliau Astudio ar Moodle. Mae'r modiwl hwn at ddefnydd pawb - does dim angen cofrestru - a gallwch weithio drwy'r modiwlau yn eich amser eich hun i feithrin eich sgiliau. 

Cadwch lygad ar MetHub ar gyfer gweithdai Arfer Academaidd. Bydd y rhain yn sesiynau byw ar Teams, dan arweiniad Llyfrgellwyr Academaidd ac Arbenigwyr Sgiliau Academaidd, sy'n cwmpasu'r holl sgiliau y bydd eu hangen arnoch i chwilio am wybodaeth academaidd a'i defnyddio yn eich aseiniadau.

↓↓↓

Gwybodaeth Sefydlu TG 


Ydych chi wedi Gwybodaeth Sefydlu TG eto?. Sicrhewch eich bod yn gwneud hynny i ddarganfod mwy am y feddalwedd a'r gwasanaethau hanfodol y byddwch chi'n eu defnyddio bob dydd.